كانكس و انواع کانکس

کانکس چیست ؟ کاربری های مختلف کانکس کانکس چیست؟ کانکس به یک یا چندین اتاقک پیش ساخته که در کنار هم قرار گرفته اند گفته می شود که اجزاء اصلی آن را ورق گالوانیزه و پروفیل تشکیل می دهد. این سازه ها قابل حمل و جابجا کردن می باشند. در مواقعی که امکان ساخت بناهای […]

کانکس متحرک – کانکس ثابت

کانکس متحرک ، کانکس ثابت كانكس ها را می توان به دو گروه کانکس ثابت و کانکس متحرك و يا سيار دسته بندي کرد. هر كدام از این کانکس ها داراي مزيت ها و نيز نقاط ضعف و قدرت مختص به خود ميباشد. کانکس متحرک در شرایط خاص استفاده میشود که شامل کانکس چرخدار  می […]

کانکس چیست ؟ کاربری های مختلف کانکس

کانکس چیست؟ کانکس به یک یا چندین اتاقک پیش ساخته که در کنار هم قرار گرفته اند گفته می شود که اجزاء اصلی آن را ورق گالوانیزه و پروفیل تشکیل می دهد. این سازه ها قابل حمل و جابجا کردن می باشند. در مواقعی که امکان ساخت بناهای سنتی نباشد از کانکس استفاده میشود که […]