کانکس چرخدار

کانکس چرخدار

کانکس چرخدار : یکی از امکانات خوبی که شما در اختیار دارید این است که می توانید کانکس خودتان را چرخدار نمایید . در بازار انواع چرخ ها وجود دارد که می توانید به کانکس خود متصل کنید مثلا چرخهای پیکانی، چرخهای لندروری و در بعضی موارد چرخهای گاری دستی .