کیوسک مطبوعاتی

کیوسک مطبوعاتی

کیوسک مطبوعاتی : کانکس روزنامه فروشی را می توان به کیوسک مطبوعاتی نیز بشناسیم که د سطح شهر بارها بارها آنها را دیده ایم . البته با توجه به گذشته دارای رشد زیادی نبودند ، امروزه نرم افزارهای زیادی مطرح است که سریعا یک خبر را منتشر می کنند مانند واتس آپ ، تلگرام ،لاین و ….